Mieszkańcy i Członkowie Spółdzielni złożyli petycje…

Mieszkańcy i Członkowie Spółdzielni złożyli petycje do kilkunastu instytucji i urzędów. Treść petycji podpisanej przez ponad 500 osób znajduje się w załączniku:

List Przewodni – Rzecznik Praw Obywatelskich

tej samej treści list został wysłany do wielu innych instytucji.

Do tej pory otrzymaliśmy odpowiedź tylko z czterech:

Prezydent Warszawa

Ministerstwo Infrastruktury

Prezydent RP

Premier RP

Aktualizacja: otrzymaliśmy odpowiedź od Rzecznika Praw Obywatelskich.

Treść odpowiedzi 2015-04-15