Zarząd ŚSM rozszerzył powództwo ws. XXV C 212/20

W dniu 9 września 2021 r. Zarząd ŚSM złożył do Sądu Okręgowe w Warszawie pismo rozszerzające powództwo w sprawie XXV C 212/20, z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie wykonalności zarządzeń Syndyka nr 7/2021 i nr 8/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.