Komunikat ze strony ŚSM w Warszawie

źródło: http://srodmiejska.info/?p=47

Walne Zgromadzenie Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, zwołanie w dniu 12.12.2014 r. w podziale na XIII części, w terminie 26.01.– 10.02.2015 roku przez Zarząd, odwołany w dniu 14.12.2014 r., nie odbędzie się w wyżej wymienionym terminie.

Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane bezprzedmiotowo i na szkodę Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w czerwcu 2015 roku.

Rada Nadzorcza i Zarząd ŚSM

 

 

Nowy Zarząd działa w pełni legalnie – opinia dr Waldemara Gontarskiego

III. Sybsumpcja.

W niniejszej sprawie bezprzecznym jest, iż nowy Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie winien podjąć swoje działania i jest do nich ukonstytuowany z chwilą powołania przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, natomiast zarząd poprzedni wraz z chwilą odowłania przestaje pełnić swoje funknkcje. Powyższy stan faktyczny w oparciu o stan prawny, pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż Walne Zgromadzenie Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie z dnia 14-12-2014 było ważne a zatem podjęte uchwały są ważne, a wyłonione w ten sposób organy Rada Nadzorcza i Zarząd działają zgodnie z przepisami prawa i podejmowane przez nie czyności są ważne.

Pełen tekst opinii prawnej

Walne Zgromadzenie Członków ŚSM zakończyło się.

Miażdżącą większością głosów została odwołana dotychczasowa Rada Nadzorcza.

Członkowie spółdzielni powołali nową Radę Nadzorczą, oto wyniki głosowania:

Małgorzata Boszko – 423 głosy

Anna Chlebińska – 392 głosy

Jadwiga Leszczyńska-Pakalska – 387 głosów

Marian Pyrkowski – 358 głosów

Lech Witkowski – 355 głosy

Michał Gajewski – 353 głosy

Krystyna Kulesza-Krzemińska – 352 głosy

Dariusz Litwiński – 345 głosy

Zenon Piasecki – 336 głosów

Antoni Marcin Frontczak – 333 głosy

Remigiusz Włast-Matuszak – 316 głsów

Liliana Wojda-Talacha – – 290 głosów

Jan Staszewski – 261 głosów

Danuta Radecka – 258 głosów

Ryszard Pyrka – 226 głosów

 

Ważne! Powołano również nowy Zarząd 😀

Walne Zgromadzenie – Informacje Organizacyjne

Walne Zgromadzenie Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie odbędzie się 14 grudnia 2014 r o godz. 11:00 w Sali Marmurowej PKiN, Plac Defilad 1.

Ważne:

Każdy Członek Spółdzielni musi zabrać ze sobą dowód osobisty, powinien mieć również ze sobą numer członkowski, (mile widziany) dokument potwierdzający członkostwo w spółdzielni.

Transport

Na przystanku autobusowym, koło budowy Q22 (dawny Hotel Mercure) na ul. Grzybowskiej  będzie podstawiony specjalny autobus ZTM (oznakowany), który dowiezie do PKiN. Kurs wahadłowy, pierwszy kurs 9:30.

Spotykamy się w PKiN, 14.12.2014 r.

Rada Nadzorcza i Zarząd próbują zdezorientować Nas i skłócić!

Po raz kolejny wprowadzają Nas w błąd i zatajają prawdę! Metody iście z PRL. Zapomnieli, że czasy się zmieniły.

Pamiętajmy, że:

Walne Zgromadzenie zwołane przez Krajową Radę Spółdzielczą w PKiN jest ważne i będzie ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków.

Uchwały podjęte przez ww Walne będą ważne.

Nie dajcie się zwieść i omamić!

Informacja o Naszym najbliższym spotkaniu

8 grudnia 2014 (poniedziałek) o godz. 18:00

w Sali Parafialnej Św. Zygmunta, Kościół Wszystkich Świętych, pl. Grzybowskim 3/5 w Warszawie

Odbędzie się spotkanie Członków Stowarzyszenia, oraz osób wspierających, Członków Spółdzielni, jak również mieszkańców osiedli administrowanych przez ŚSM.

Poruszymy tematy związane z bieżącą sytuacją w spółdzielni, jak również dotyczące Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 14 grudnia o 11:00 w Sali Marmurowej PKiN.

Zapraszamy Serdecznie.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju oczekuje odpowiedzi od ŚSM

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zainteresowało się naszymi problemami. Pismo

W dniu 01.12.14 upłynął termin do złożenia przez zarząd wyjaśnień m.in. w sprawie zaniechania zwołania WZC na nasze żądanie w celu odwołania Rady Nadzorczej.

Zarząd właśnie udowodnił, że mógł zwołać WZC w jednej części, zgodnie z naszym wnioskiem z maja 🙂

Wszystkie pisma dotyczące wniosku członków spółdzielni w sprawie zwołania walnego znajdują się na naszej stronie oraz po prawej stronie strony, menu „Nawigacja” -> „Walne Zgromadzenie”

Małgorzata Boszko

Walne w PKiN jest ważne, Sąd oddalił wniosek ŚSM

Szanowni Państwo,

  • w dniu 27 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek ŚSM o zabezpieczenie poprzez wstrzymanie wykonania uchwały zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej (sygnatura IICo 65/14),
  • przed wyżej wymienionym Sądem toczy się postępowanie o uznanie uchwał WZC podjętych w dniach 10 – 25 września 2014 r. za nieistniejące bądź nieważne (sygnatura IC 1189/14).
  • ŚSM nie jest zrzeszona w Związku Rewizyjnym SM, co jednoznacznie wynika z treści pisma z dnia 1 grudnia 2014 r.

ZRSM_RP_1-12-2014kliknij -> Wersja .pdf dokumentu

Oznacza to, że ważne jest Walne Zgromadzenie zwołane przez Krajową Radę Spółdzielczą, które zostało wyznaczone na dzień 14 grudnia 2014 r. o godzinie 11, Sala Marmurowa Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1.

Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami na temat ŚSM, które dostępne są w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej, ul. Jasna 1, pok. 222a, w godz. 9 -15.

Dziękuję wszystkim, którzy przyszli wczoraj na spotkanie StoNS, za okazaną mi życzliwość i wsparcie 🙂

Małgorzata Boszko

oraz Członkowie Stowarzyszenia „Nasza Spółdzielnia”

Informacje dodatkowe nt. Walnego Zgromadzenia

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 14 grudnia 2014 r. o godzinie 11:00 w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, pl. Defilad 1. Uchwały podjęte przez Zgromadzenie będą ważne.

Pismo skierowane do Członków ŚSM od Kancelarii Adwokackiej Marcin Smoczyński

Uchwała nr 71/2014 Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 28.10.2014 r.

Informacja Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP o braku decyzji w sprawie przyjęcia ŚSM w poczet członków Związku.