Licznik Długu

Księgi Wieczyste

Stan Ksiąg wieczystych można sprawdzić na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości

https://ekw.ms.gov.pl/eukw/pdcbdkw.html

Dla wybranych bloków należących do Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej podajemy numery ksiąg, oraz aktualne zadłużenie stan na dzień 07-12-2014.

Zadłużenie ŚSM – stan na dzień 07.12.2014 – według wpisów w KW

Al. Jana Pawła II 20 -> KW nr WA4M/441910/0 => 45 149 728,91

Andrzej K. -> 5 398 249,68

Aniela B. -> 900 000,00 (zajęcie komornicze, wszczęcie egzekucji)

BMG Invest Sp. z o.o. -> 1 789 930,60

Gresco Sp. z o.o. -> 29 200 000,00

Piotr K., Monika K. -> 3 295 656,67

Technobud Sp. z o.o. -> 4 565 891,96

ul. Grzybowska 5 -> KW nr WA4M/148095/6 => 6 110 030,50

Andrzej M. -> 560 030,50
Andrzej K. -> 5 550 000,00  (zajęcie komornicze, wszczęcie egzekucji)

ul. Grzybowska 6/10 -> KW nr WA4M/33769/3 => 560 030,50

Andrzej M. => 560 030,50  (zajęcie komornicze, wszczęcie egzekucji)

ul. Ptasia 6 -> WA4M/406541/5 => 7 442 764,00

kredyty PKO BH -> 7.442.764,00

Wysokość zadłużenia = 58 702 523,41

i dodatkowo poniżej wymieniamy następujące pozycje

ul. Fabryczna 12/16 – KW nr WA4M/126526/7 – zajęcie komornicze na wn. Andrzeja K.

ul. Tamka 6/8 – KW nr WA4M/97655/7 – zajęcie komornicze na wn. Andrzeja K.

ul. Grzybowska 6/10A – KW nr WA4M/405521/2

sprzedaż 07.10.2014 – nabywca N1 Sp. z o.o.

Spółka N1 została zarejestrowana 30.06.2014 – kapitał zakładowy 5 tys. zł

poręczenie wekslowe ŚSM na kwotę 22.024.380 zł