O nas…

Stowarzyszenie zwykłe pod nazwą „Nasza Spółdzielnia” zrzesza Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, jak również osoby wspierające naszą działalność.

Powstaliśmy i działamy po to by dbać o dobro Członków Spółdzielni, informować ich o nieprawidłowościach do jakich dochodzi w funkcjonowaniu Spółdzielni oraz łamaniu prawa przez jej władze.

W obliczu trudnej i niepewnej sytuacji Spółdzielni, rosnących długów, nieprzejrzystych finansów oraz braku kontroli i nadzoru nad Zarządem, pragniemy dotrzeć do wszystkich mieszkańców osiedli i budynków należących do Spółdzielni i informować ich w rzetelny i wiarygodny sposób o aktualnej sytuacji i zagrożeniach jakie z niej wynikają.

W naszej działalności w imieniu Członków Spółdzielni staramy się prowadzić dialog z instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami, sądami i prokuraturą w celu wyjaśnienia i nagłośnienia wszystkich nieprawidłowości i sytuacji, w których dochodziło do łamania prawa, zasad spółdzielczości i ignorowania praw Członków Spółdzielni. Dążymy do wyjaśnienia okoliczności zbycia majątku Spółdzielni, poza przetargiem, bez zgody i wiedzy Członków Spółdzielni, po obniżonych cenach i zaniżonej wartości, a także zawierania niekorzystnych dla Spółdzielni umów.

Nasza działalność jest w bardzo dużym stopniu ograniczana ze strony władz Spółdzielni, a Członkowie Stowarzyszenia są szykanowani. Mimo, że jesteśmy Członkami Spółdzielni, właścicielami lokali w budynkach ŚSM, to mimo to, wręcz zakazuje się nam prawa do spotkań na terenie budynków, w których mieszkamy. Nasze ogłoszenia i informacje są natychmiast zrywane, zakazuje się wrzucania ulotek i biuletynów do skrzynek pocztowych, pod groźbą kary administracyjnej. Jesteśmy „lojalnie uprzedzani” w pismach i sms-ach o konsekwencjach jakie poniesiemy w przypadku kontynuowania działalności. Władze Spółdzielni grożą pozbawieniem nas praw członkowskich. Na terenie administrowanym przez ŚSM wywieszane są plakaty z  nieprawdziwymi informacjami na nasz temat, oszczerstwami.

Mimo to mając na uwadze dobro Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej naszym jedynym i najważniejszym celem jest dotarcie do prawdy, ustalenie aktualnego stanu finansów ŚSM, wysokości zadłużenia i ujawnienie wszystkich nieprawidłowościach do jakich już doszło i w dalszym ciągu dochodzi.