Opinie prawne i inne

Ocena ekspercka autorstwa H. Pośpieszyńskiej z dnia 5.08.2020 r. w przedmiocie oceny polityki rachunkowości – zarządzenia nr 11/2017 Zarządcy Tymczasowego Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w upadłości likwidacyjnej z dnia 5.04.2017 r. Pobierz