Zarząd ŚSM rozszerzył powództwo ws. XXV C 212/20

W dniu 9 września 2021 r. Zarząd ŚSM złożył do Sądu Okręgowe w Warszawie pismo rozszerzające powództwo w sprawie XXV C 212/20, z wnioskiem o zabezpieczenie roszczenia poprzez wstrzymanie wykonalności zarządzeń Syndyka nr 7/2021 i nr 8/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Stowarzyszenie „Nasza Spółdzielnia” wznowiło działalność

Uprzejmie informujemy, że w maju 2021 r. Stowarzyszenie „Nasza Spółdzielnia” wznowiło działalność, w związku z nadużyciem funkcji postępowania upadłościowego w opcji likwidacyjnej wobec Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Warszawie i roli w nim Syndyka.

Dla przypomnienia, od kwietnia 2015 r. Spółdzielnia znajduje w stanie upadłości likwidacyjnej, na skutek procederu przestępczego (vide: zakładka „Sprawa XII K 67/18”) oraz wadliwych przepisów prawa, które wówczas umożliwiały wierzycielom zajęcie opłat eksploatacyjnych przez komorników, na spłatę długów Spółdzielni z tytułu jej działalności inwestycyjnej.

Pomimo, że wartość majątku Spółdzielni przekracza sumę jej zobowiązań (uznanych i spornych), zaś postępowanie upadłościowe w opcji likwidacyjnej miało zakończyć się w roku 2018, to Spółdzielnia w dalszym ciągu jest w stanie upadłości likwidacyjnej, zaś gospodarką zasobami mieszkaniowymi (GZM) zarządza Syndyk, wedle własnych zasad, co ważne, niezgodnych z przepisami ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Co więcej, Syndyk rozporządza opłatami eksploatacyjnymi i zmienia ich wysokość, podczas gdy nie należą do masy upadłości, zatem nie są przeznaczone ani na zabezpieczenie składników majątku Spółdzielni, ani na spłatę wierzycieli (vide: zakładki „Wyrok w sprawie V Ca 526/20”, „Sprawa XXV C 212/20” i „Opinie prawne i inne”).

Istotne jest, że przez ponad sześć lat trwania upadłości sytuacja finansowa Spółdzielni pogorszyła się, gdyż Spółdzielnia zubożała (o ok. 9,5 mln. zł – koszty upadłości) i została zadłużona (na ok. 11,5 mln. zł – wobec Urzędu Miasta st. Warszawy, mimo że spółdzielcy wnosili opłaty z przeznaczeniem dla Urzędu). Wierzyciele nie otrzymali ani grosza, zaś spółdzielcy są obciążani kosztami uzyskania przychodów masy upadłości oraz kosztami toczących się kilkuset postępowań sądowych (vide: zakładki „Komunikaty Zarządu ŚSM” i „Sprawy sądowe” ). Sprawy te dotyczącą w szczególności: podwyżek opłat wprowadzonych przez Syndyka, roszczeń Syndyka przeciwko byłym spółdzielcom, obecnie członkom wspólnot mieszkaniowych (ok. 200 spraw), i roszczeń byłych spółdzielców przeciwko Spółdzielni, oraz „odzyskiwania” majątku Spółdzielni.

Po raz kolejny nadszedł czas do wspólnego działania w interesie naszej Spółdzielni i spółdzielców oraz wielu wierzycieli, którzy również ponoszą szkody nie tylko majątkowe.


Zapraszamy do współpracy oraz prosimy o wsparcie finansowe, które umożliwi zarządowi Spółdzielni podjęcie czynności w celu wyjścia Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z upadłości likwidacyjnej i uwolnienia setek rodzin spółdzielców od zarządu Syndyka.