Komunikat ze strony ŚSM w Warszawie

źródło: http://srodmiejska.info/?p=47

Walne Zgromadzenie Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie, zwołanie w dniu 12.12.2014 r. w podziale na XIII części, w terminie 26.01.– 10.02.2015 roku przez Zarząd, odwołany w dniu 14.12.2014 r., nie odbędzie się w wyżej wymienionym terminie.

Walne Zgromadzenie Członków zostało zwołane bezprzedmiotowo i na szkodę Spółdzielni.

Walne Zgromadzenie Członków odbędzie się w czerwcu 2015 roku.

Rada Nadzorcza i Zarząd ŚSM

 

 

Wesołych Świąt!

To był bardzo trudny czas. Najważniejsze, że odnieśliśmy sukces.
Z całego serca dziękuję za okazaną mi życzliwość, za Wasze wsparcie.
Zdrowych i spokojnych Świąt.
Małgorzata Boszko

Nowy Zarząd działa w pełni legalnie – opinia dr Waldemara Gontarskiego

III. Sybsumpcja.

W niniejszej sprawie bezprzecznym jest, iż nowy Zarząd Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie winien podjąć swoje działania i jest do nich ukonstytuowany z chwilą powołania przez Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, natomiast zarząd poprzedni wraz z chwilą odowłania przestaje pełnić swoje funknkcje. Powyższy stan faktyczny w oparciu o stan prawny, pozwala jednoznacznie stwierdzić, iż Walne Zgromadzenie Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie z dnia 14-12-2014 było ważne a zatem podjęte uchwały są ważne, a wyłonione w ten sposób organy Rada Nadzorcza i Zarząd działają zgodnie z przepisami prawa i podejmowane przez nie czyności są ważne.

Pełen tekst opinii prawnej

Walne Zgromadzenie Członków ŚSM zakończyło się.

Miażdżącą większością głosów została odwołana dotychczasowa Rada Nadzorcza.

Członkowie spółdzielni powołali nową Radę Nadzorczą, oto wyniki głosowania:

Małgorzata Boszko – 423 głosy

Anna Chlebińska – 392 głosy

Jadwiga Leszczyńska-Pakalska – 387 głosów

Marian Pyrkowski – 358 głosów

Lech Witkowski – 355 głosy

Michał Gajewski – 353 głosy

Krystyna Kulesza-Krzemińska – 352 głosy

Dariusz Litwiński – 345 głosy

Zenon Piasecki – 336 głosów

Antoni Marcin Frontczak – 333 głosy

Remigiusz Włast-Matuszak – 316 głsów

Liliana Wojda-Talacha – – 290 głosów

Jan Staszewski – 261 głosów

Danuta Radecka – 258 głosów

Ryszard Pyrka – 226 głosów

 

Ważne! Powołano również nowy Zarząd 😀