Krajowa Rada Spółdzielcza zwoła Walne Zgromadzenie

W dniu 28 października 2014 r. Krajowa Rada Spółdzielcza podjęła uchwałę nr 71/2014 w sprawie zwołania Walnego Zgromadzenia Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej zgodnie z wnioskiem Członków Spółdzielni z dnia 10 marca 2014 r. tj. w Jednej Części, w celu Odwołania Rady Nadzorczej i powołania Nowej Rady Nadzorczej.
KRS udzieliła pełnomocnictwa do wykonania czynności związanych ze zwołaniem WZC dla adwokata Marcina Smoczyńskiego.