Bardzo obszerny artykuł o Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zachęcamy do zapoznania się z obszernym artykułem na temat Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie. Został w nim opisany szereg patologii i różnych niejasnych okoliczności, które doprowadziły do tak trudnej sytuacji z jaką mamy teraz do czynienia.

Mamy nadzieję, że nowy Zarząd upora się z największymi problemami jakie obecnie dotykają naszą spółdzielnię. Tym bardziej, że ten odwołany, poprzedni zarząd nie daje za wygraną i wciąż atakuje i próbuje odzyskać utraconą władzę. Skutecznie też różnymi sposobami paraliżuje pracę i funkcjonowanie spółdzielni.

Domy Spółdzielcze, styczeń 2015, nr 1(770)

cały artykuł dostępny tutaj

Informacja o Naszym najbliższym spotkaniu

8 grudnia 2014 (poniedziałek) o godz. 18:00

w Sali Parafialnej Św. Zygmunta, Kościół Wszystkich Świętych, pl. Grzybowskim 3/5 w Warszawie

Odbędzie się spotkanie Członków Stowarzyszenia, oraz osób wspierających, Członków Spółdzielni, jak również mieszkańców osiedli administrowanych przez ŚSM.

Poruszymy tematy związane z bieżącą sytuacją w spółdzielni, jak również dotyczące Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się 14 grudnia o 11:00 w Sali Marmurowej PKiN.

Zapraszamy Serdecznie.

Walne w PKiN jest ważne, Sąd oddalił wniosek ŚSM

Szanowni Państwo,

 • w dniu 27 listopada 2014 r. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił wniosek ŚSM o zabezpieczenie poprzez wstrzymanie wykonania uchwały zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej (sygnatura IICo 65/14),
 • przed wyżej wymienionym Sądem toczy się postępowanie o uznanie uchwał WZC podjętych w dniach 10 – 25 września 2014 r. za nieistniejące bądź nieważne (sygnatura IC 1189/14).
 • ŚSM nie jest zrzeszona w Związku Rewizyjnym SM, co jednoznacznie wynika z treści pisma z dnia 1 grudnia 2014 r.

ZRSM_RP_1-12-2014kliknij -> Wersja .pdf dokumentu

Oznacza to, że ważne jest Walne Zgromadzenie zwołane przez Krajową Radę Spółdzielczą, które zostało wyznaczone na dzień 14 grudnia 2014 r. o godzinie 11, Sala Marmurowa Pałacu Kultury i Nauki, Plac Defilad 1.

Zapraszamy również do zapoznania się z materiałami na temat ŚSM, które dostępne są w siedzibie Krajowej Rady Spółdzielczej, ul. Jasna 1, pok. 222a, w godz. 9 -15.

Dziękuję wszystkim, którzy przyszli wczoraj na spotkanie StoNS, za okazaną mi życzliwość i wsparcie 🙂

Małgorzata Boszko

oraz Członkowie Stowarzyszenia „Nasza Spółdzielnia”

Krótko i treściwie… odpowiadamy na kłamstwa zarządu

W telegraficznym skrócie w odpowiedzi na bezpodstawne pisma kierowane do mieszkańców…

Szanowni Państwo,

 • Śródmiejska Spółdzielnia Mieszkaniowa NIE jest zrzeszona w Związku Rewizyjnym SM,
 • zarząd i rada nadzorcza ZNAJĄ NASZ wniosek z marca z żądaniem zwołania nadzwyczajnego WZC,
 • wyżej wymieniony wniosek SPEŁNIA wymogi formalne,
 • podpisy pod wyżej wymienionym wnioskiem zostały zweryfikowane. Wniosek podpisało ponad 490 Członków Spółdzielni! Wystarczyło, żeby wniosek podpisało 200 Członków!

Jak spółdzielnia ignoruje KRS i mieszkańców?

Oto kolejne dowody na lekceważenie przez zarząd spółdzielni działań jakie podjęła Krajowa Rada Spółdzielcza, oraz Członkowie Spółdzielni.

Dokumenty pochodzą z września 2014 r. i dotyczą zwołania przez zarząd wbrew woli mieszkańców Walnego Zgromadzenia podzielonego na kilkanaście części zamiast w JEDNEJ – tak jak żądało tego ponad 600 członków spółdzielni.

Krajowa Rada SpółdzielczaCzłonkowie ŚSM

Lista zaniedbań

Stan na 20 czerwca 2014 r.

Ilość spraw i powaga zarzutów wobec Zarządu i Rady Nadzorczej PORAŻA:

 1. PRZED SĄDEM toczą się sprawy karne sygn. : XK 470/12, XK 788/12, VIIIK 469/13. W sprawie sygn. XK 788/12 jest prawomocny wyrok Sądu uznającego b. członka Zarządu za winnego.
 2. PROKURATURA prowadzi postępowania z zawiadomień b. SYNDYKA i CZŁONKA RADY NADZORCZEJ w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa m in. NIEGOSPODARNOŚCI (sygn. 2Ds 648/14).
 3. PROKURATURA prowadzi inne postępowania z urzędu i zawiadomień członków Spółdzielni w sprawach sygn. akt :
  1. 2Ds 615/13, 2Ds 677/13, 2Ds 463/14, 2Ds 719/14,
  2. 2Ds 913/14, w związku z podejrzeniem czynów karalnych m. in. POŚWIADCZENIA NIEPRAWDY I FAŁSZOWANIA DOKUMENTÓW.

PAMIĘTAJMY, ŻE; 
ZA SZKODY WYRZĄDZONE SPÓŁDZIELNI ODPOWIADAJĄ NIE TYLKO CZŁONKOWIE ZARZĄDU, TAKŻE CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ

Zarząd i Rada Nadzorcza LEKCEWAŻY NASZE inne wnioski;

 1. z dn. 20.03.14 r. do Zarządu o zwołanie NADZWYCZAJNEGO Walnego Zgromadzenia w przedmiocie m. in. odwołania Rady Nadzorczej, w związku z UTRATĄ ZAUFANIA. Wniosek podpisało blisko 600 osób!!! Podpisy zastały zweryfikowane. Zgodnie z zapewnieniem Rady Nadzorczej Walne miało zostać zwołane do 30 czerwca 2014 r. NIE ZOSTAŁO ZWOŁANE
 2. z DN. 25.03.2014 R. do Rady Nadzorczej o odwołanie Zarządu, zawieszenie w czynnościach członka Rady Nadzorczej i jednocześnie pełnomocnika Zarządu oraz o zwołanie Nadzwyczjanego WZC. Wniosek podpisało kilkadziesiąt osób! BRAK REAKCJI.
 3. z dn. 07.05.2014 r. do Rady Nadzorczej o zawieszenie w czynnościach członka Rady Nadzorczej i jednocześnie pełnomocnika Zarządu oraz o rozważeni złożenia zawiadomienia do Prokuratury o podejrzeniu działania na szkodę Spółdzielni. BRAK REAKCJI.
 4. z dn. 16.05.2014 r. do Rady Nadzorczej I Zarządu o :
  1. zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni w jednej części,
  2. rozszerzenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia o podjęcie uchwał o:
   1.  ODWOŁANIE członków Rady Nadzorczej Spółdzielni
   2. POWOŁANIU nowej Rady Nadzorczej
  3. poddaniu Spółdzielni LUSTRACJI za okres 01.01.2010 – 31.01.2014 w celu PRZEPROWADZENIA KONTROLI NAD DZIAŁALNOŚĆIĄ ZARZĄDU.

Wniosek podpisało kilkadziesiąt osób!
Reakcja Rady Nadzorczej i Zarządu – PRZEŁOŻENIE TERMINU Walnego ZC na wrzesień.

CZYŻBY CZŁONKOWIE RADY NADZORCZEJ I ZARZĄDU OBAWIALI SIĘ, ŻE ZOSTANĄ ODWOŁANI?

 1. z dn. 10.06 2014 r. do przewodniczącego Rady Nadzorczej o PODANIE PODSTAWY PRAWNEJ zaniechania zwołania Walnego Zgromadzenia w terminie ustawowym.
 2. z dn. 10.06.2014 r. do prezesa Zarządu o PODANIE PODSTAWY PRAWNEJ zaniechania zwołania Walnego Zgromadzenia w terminie ustawowym.
 3. z dn. 10.06.2014 r. do Przewodniczącego rady Nadzorczej o wskazanie w jaki sposób został załątwiony wniosek członków Spółdzielni z dn. 25.03.2014 r. o ODWOŁANIE m. in. Prezesa Zarządu i zawieszenie w czynnościach członka Rady Nadzorczej, w związku z zakazem zajmowania stanowisk (art.57 Prawa spółdzielczego)

WSZYSTKIE W/W WNIOSKI ZOSTAŁY ZŁOŻONE DO WIADOMOŚCI KRAJOWEJ RADY SPÓŁDZIELCZEJ.

#StoNS


 

Źródło:

Oficjalny profil na Facebooku, wpis z dnia 20 czerwca 2014 roku.