Walne Zgromadzenie – dokumenty

Dokumenty związane ze zwołaniem Walnego Zgromadzenia

Wniosek z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie.

Wniosek z dnia 12 maja 2014 r. o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie w jednej części.

Uchwała nr 71/2014 Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej z dnia 28.10.2014 r.

Pismo skierowane do Członków ŚSM od Kancelarii Adwokackiej Marcin Smoczyński

Informacja Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP o braku decyzji w sprawie przyjęcia ŚSM w poczet członków Związku.

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie odbędzie się w dniu 14 grudnia 2014 r. o godzinie 11:00 w Sali Marmurowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, pl. Defilad 1. Uchwały podjęte przez Zgromadzenie będą ważne.