Wnioski Zarządu ŚSM w sprawie XVIII GUp 43/19 – zobowiązanie największych wierzycieli do wpłaty zaliczki na koszty upadłości