Pisma Zarządu ŚSM do członków Rady Wierzycieli – zmiana trybu upadłości