Wnioski Zarządu ŚSM i orzeczenia Sędziego-komisarza w sprawie XVIII GUp 43/19 – zmiana opcji upadłości